Privacyverklaring (BR)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op juni 24, 2022 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van Brazilië.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://www.acesudoku.com/nl/. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Wat als u geen persoonlijke gegevens verstrekt?

Indien u geen persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen wij u misschien niet de informatie, producten of assistentie bezorgen die u zoekt.

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

We disclose personal information if we are required by law or by a court order, in response to a law enforcement agency, to the extent permitted under other provisions of law, to provide information, or for an investigation on a matter related to public safety.

If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on to the new owners.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact met ons opnemen door gebruik te maken van onderstaande informatie. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens:

 • bevestiging van het bestaan van de verwerking
 • toegang tot gegevens;
 • correctie van onvolledige, onjuiste of verouderde gegevens;
 • anonimisering, afscherming of verwijdering van onnodige, buitensporige of verwerkte gegevens in strijd met de bepalingen van de General Law for the Protection of Personal Data (LGPD);
 • de overdraagbaarheid van gegevens aan een andere dienst- of productaanbieder, op uitdrukkelijk verzoek, in overeenstemming met de regelgeving van de nationale autoriteit, met inachtneming van commerciële en industriële geheimen;
 • verwijdering van persoonsgegevens die met toestemming van de houder zijn verwerkt, behalve in de gevallen als bedoeld in art. 16 van de Algemene wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LGPD);
 • informatie over openbare en particuliere entiteiten waarmee de verwerkingsverantwoordelijke gegevens heeft gedeeld;
 • informatie over de mogelijkheid om geen toestemming te geven en over de gevolgen van weigering.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen. Zie de contactinformatie onderaan deze Privacyverklaring.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de National Data Protection Authority (ANPD):


Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Esplanada dos Ministérios,
Bloco C,
2º andar,
CEP 70297-400 – Brasília – DF.
Website

10. Kinderen

Onze website is niet ontworpen om kinderen aan te trekken en het is niet onze bedoeling om persoonlijke gegevens te verzamelen van kinderen onder de leeftijd die toestemming vereist in het land waar ze wonen. Wij vragen daarom dat kinderen onder de leeftijd die toestemming vereist geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven.

11. Contactinformatie

NConsulting bv
’t Zand 88
2370 Arendonk
België
Website: https://www.acesudoku.com/nl/
E-mail: moc.ukoduseca@ofni
Telefoonnummer: 0032468332359

Bijlage

Burst Statistics

This website uses Burst Statistics, a Privacy-Friendly Statistics Tool to analyze visitor behavior. For this functionality we (this website) collect anonymized data, stored locally without sharing it with other parties. For more information, please read the Privacy Statement from Burst.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

This website uses the Privacy Suite for WordPress from Complianz to collect records of consent. For this functionality your IP address is anonymized and stored in our database. For more information, see the Complianz Privacy Statement.

WPML

WPML uses cookies to identify the visitor’s current language, the last visited language and the language of users who have logged in. While you use the plugin, WPML will share data regarding the site through Installer. No data from the user itself will be shared.